array(68) { ["id"]=> string(4) "3220" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1059" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "郭风繁" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(54) "http://www.xnxy120.com/uploadfile/0849cc95fa87ed6d.jpg" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(1) "6" ["summary"]=> string(296) "    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635848120" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1653876155" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(3) "497" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(296) "    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(4) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["area_ip"]=> array(0) { } ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(67) "胃肠,肝胆胰多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治。" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3220" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(54) "http://www.xnxy120.com/uploadfile/0849cc95fa87ed6d.jpg" ["addon_summary"]=> string(296) "    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(13) "220.170.143.7" ["content"]=> string(308) "    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。" ["custom_f"]=> string(12) "消化内科" ["custom_g"]=> string(12) "主治医师" ["custom_h"]=> string(11) "13173505206" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "1" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1059) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(12) "消化内科" ["letter"]=> string(1) "x" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(33) "http://www.xnxy120.com/html/1059/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "7" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(41) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/xiaohuaneike" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(9) "timestamp" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1059/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

郭风繁/

科室

消化内科

职称

主治医师

联系电话

13173505206

电子邮件

简介

    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。
    毕业于南华大学,郴州市医学会消化病学专业委员会秘书。擅长胃肠(如:消化道出血,腹痛等),肝胆胰(如:肝硬化,胆总管结石并胆管炎,急性胰腺炎等)多种消化系统疾病诊断及内镜下诊治(如消化道早癌)。... 更多内容