array(68) { ["id"]=> string(4) "3342" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1084" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "董能慧" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150410181761976197.jpg" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(4) "6,13" ["summary"]=> string(360) "董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635908327" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1635908327" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(3) "450" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(360) "董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(66) "各种疾病状态下的静脉营养、肠内营养、饮食营养" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3342" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150410181761976197.jpg" ["addon_summary"]=> string(360) "董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(651) "董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南省营养学会理事,临床经验丰富,营养学基础知识扎实,综合能力强。目前我院在临床营养领域的工作在全省地市级医院中名列前茅,对各种疾病状态下的静脉营养、肠内营养、饮食营养都能良好把握,对临床支持较大。" ["custom_f"]=> string(9) "营养科" ["custom_g"]=> string(15) "副主任医师" ["custom_h"]=> string(0) "" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1084) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(9) "营养科" ["letter"]=> string(1) "y" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(33) "http://www.xnxy120.com/html/1084/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "1" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(39) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/yingyangke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(9) "timestamp" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1084/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

董能慧/

科室

营养科

职称

副主任医师

联系电话

电子邮件

简介

董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南省营养学会理事,临床经验丰富,营养学基础知识扎实,综合能力强。目前我院在临床营养领域的工作在全省地市级医院中名列前茅,对各种疾病状态下的静脉营养、肠内营养、饮食营养都能良好把握,对临床支持较大。
董能慧,营养科主任,主持营养科工作。1986年郴州卫校营养专业毕业,2002年6月南华大学临床医学专业毕业,曾在中山医科大学附属医院进修一年半。1986年-1989年曾在军队医院从事营养工作3年,之后从事临床近二十年。2009年晋升副主任医师,2012年转行临床营养。担任湖南... 更多内容