array(72) { ["id"]=> string(4) "3357" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1088" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "刘禄清" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20130410154189608960.gif" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["attachment_pdf"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(4) "6,13" ["summary"]=> string(373) "1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["author_x"]=> string(0) "" ["author_y"]=> string(0) "" ["author_z"]=> string(0) "" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635909360" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1635909360" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(4) "1266" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(373) "1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(27) "各种危重症的救治。" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3357" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20130410154189608960.gif" ["addon_summary"]=> string(373) "1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(853) "1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、老年病、全科等学科年会及培训班,积累了丰富的临床经验。擅长诊治各种老年急慢性心脑血管及呼吸、内分泌系统等疑难杂症,尤其对脑出血、脑梗死、帕金森病、周围神经病、冠心病、高血压、糖尿病、甲亢等疾病有丰富的诊治经验,取得比较满意的效果。是湖南省老年病预防与控制专业委员会委员,郴州市老年医学专业委员会及全科医学专业委员会委员。" ["custom_f"]=> string(15) "全科医疗科" ["custom_g"]=> string(15) "副主任医师" ["custom_h"]=> string(11) "13975530139" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1088) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(15) "全科医学科" ["letter"]=> string(1) "q" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(11) "/html/1088/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "8" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(43) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/quankeyiliaoke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(36) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(5) "level" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["category_logo"]=> string(0) "" ["category_banner"]=> string(0) "" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["friendlink"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["newslist_1"]=> string(0) "" ["newslist_2"]=> string(0) "" ["newslist_3"]=> string(0) "" ["newslist_4"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["attribute_01"]=> string(0) "" ["attribute_02"]=> string(0) "" ["attribute_03"]=> string(0) "" ["attribute_04"]=> string(0) "" ["attribute_05"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1088/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

刘禄清/

科室

全科医疗科

职称

副主任医师

联系电话

13975530139

电子邮件

简介

1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、老年病、全科等学科年会及培训班,积累了丰富的临床经验。擅长诊治各种老年急慢性心脑血管及呼吸、内分泌系统等疑难杂症,尤其对脑出血、脑梗死、帕金森病、周围神经病、冠心病、高血压、糖尿病、甲亢等疾病有丰富的诊治经验,取得比较满意的效果。是湖南省老年病预防与控制专业委员会委员,郴州市老年医学专业委员会及全科医学专业委员会委员。
1986年毕业于苏州医学院,本科学历。从事临床医疗工作三十余年,担当急重症医学、诊断、健康评估、老年病学、临床医学概论等教学工作十五年,先后在大内科、急诊内科、重症医学科、综合内科、老年病科、全科医学科等科室工作。多次参加国家级和省级的急诊、重症、神经、... 更多内容