array(68) { ["id"]=> string(4) "3384" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1095" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "黄存军" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150416145534833483.gif" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(4) "6,12" ["summary"]=> string(373) "从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635910364" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1635910364" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(3) "424" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(373) "从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(69) "各种原发性继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断。" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3384" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150416145534833483.gif" ["addon_summary"]=> string(373) "从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(539) "从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的抢救治疗技术和肾脏替代技术(内瘘、腹膜透析置管及临时或涤纶套中心静脉置管)。在省级国家级医学刊物上发表论文5篇。" ["custom_f"]=> string(15) "血透治疗室" ["custom_g"]=> string(15) "副主任医师" ["custom_h"]=> string(11) "13574568199" ["custom_i"]=> string(0) "" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1095) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(15) "血透治疗室" ["letter"]=> string(1) "x" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(33) "http://www.xnxy120.com/html/1095/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "6" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(45) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/xuetouzhiliaoshi" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(9) "timestamp" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1095/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

黄存军/

科室

血透治疗室

职称

副主任医师

联系电话

13574568199

电子邮件

简介

从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的抢救治疗技术和肾脏替代技术(内瘘、腹膜透析置管及临时或涤纶套中心静脉置管)。在省级国家级医学刊物上发表论文5篇。
从事临床内科肾脏病专业的医疗、教学、科研工作十余年。曾到中山大学附属第一医院肾内科、湘雅二院、上海仁济医院等国内顶尖医院进修学习。在各种原发性与继发性肾脏疾病、结缔组织疾病的诊断、鉴别诊断、治疗等方面积累了丰富的临床经验,谙熟各种疑难、危重肾脏疾病的... 更多内容