array(68) { ["id"]=> string(4) "3409" ["model"]=> string(7) "article" ["cid"]=> string(4) "1100" ["uid"]=> string(1) "4" ["username"]=> string(6) "admin5" ["title"]=> string(9) "鲍永慧" ["title_color"]=> string(0) "" ["title_bold"]=> string(1) "0" ["sub_title"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150429094264876487.JPG" ["verify_frame"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["attributes"]=> string(1) "6" ["summary"]=> string(374) "副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学" ["source"]=> string(11) "[db:来源]" ["author"]=> string(11) "[db:作者]" ["authority"]=> string(0) "" ["editer"]=> string(11) "[db:编辑]" ["keywords"]=> string(0) "" ["verified"]=> string(1) "1" ["verifier"]=> string(6) "admin5" ["verify_time"]=> string(1) "0" ["timestamp"]=> string(10) "1558972800" ["create_time"]=> string(10) "1635910704" ["list_order"]=> string(10) "1558972800" ["update_time"]=> string(10) "1635910704" ["pages"]=> string(1) "1" ["html_view_url_rule"]=> string(0) "" ["template"]=> string(0) "" ["views"]=> string(3) "468" ["score"]=> string(1) "0" ["level"]=> string(1) "0" ["level_time"]=> string(1) "0" ["comments"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(374) "副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["config"]=> array(1) { ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> int(0) ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } } ["custom_a"]=> string(30) "心脏、血管及腹部超声" ["custom_b"]=> string(0) "" ["custom_c"]=> string(0) "" ["custom_d"]=> string(0) "" ["custom_e"]=> string(0) "" ["starttime"]=> string(0) "" ["endtime"]=> string(0) "" ["iid"]=> string(4) "3409" ["page"]=> string(1) "1" ["addon_title"]=> string(0) "" ["addon_frame"]=> string(65) "http://www.xnxy120.com/attachment/upload/20150429094264876487.JPG" ["addon_summary"]=> string(374) "副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学" ["ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["last_update_ip"]=> string(15) "113.246.187.180" ["content"]=> string(597) "副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学、科研并重,具有住院医师规范化培训导师证,指导国家级课题1项,主持市级科研课题1项,校级科研及教改课题4项,公开发表论文10余篇。" ["custom_f"]=> string(9) "超声科" ["custom_g"]=> string(27) "副主任医师、副教授" ["custom_h"]=> string(12) "0735-2325083" ["custom_i"]=> string(17) "2944053275@qq.com" ["custom_j"]=> string(0) "" ["ever_verified"]=> string(1) "1" ["allow_comment"]=> string(1) "1" ["allow_mood"]=> string(1) "1" ["credit"]=> string(1) "0" ["credit_type"]=> string(1) "0" ["digg"]=> string(1) "0" ["trample"]=> string(1) "0" ["#category"]=> &array(42) { ["id"]=> int(1100) ["parent"]=> int(994) ["name"]=> string(9) "超声科" ["letter"]=> string(1) "c" ["model"]=> string(7) "article" ["url"]=> string(33) "http://www.xnxy120.com/html/1100/" ["domain"]=> string(0) "" ["frame"]=> string(0) "" ["type"]=> string(1) "2" ["item_count"]=> string(1) "4" ["htmlize"]=> string(1) "1" ["html_list_url_rule"]=> string(42) "{$core_url}/html/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_list_url_rule_mobile"]=> string(39) "{$core_m_url}/{$id}/#list-{$page}.html#" ["html_view_url_rule"]=> string(67) "{$core_url}/html/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["html_view_url_rule_mobile"]=> string(64) "{$core_m_url}/{$cid}/{$Y}-{$m}-{$d}/content-{$id}#-{$page}#.html" ["path"]=> string(40) "linchuangkeshi/keshizhuanjia/chaoshengke" ["page_size"]=> string(2) "30" ["list_template"]=> string(19) "article/list_expert" ["list_template_mobile"]=> string(19) "article/list_mobile" ["view_template"]=> string(19) "article/view_expert" ["view_template_mobile"]=> string(19) "article/view_mobile" ["item_template"]=> string(32) "common/pic_title_summary/list014" ["item_template_mobile"]=> string(11) "mobile/list" ["display_order"]=> string(1) "0" ["seo_keywords"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(0) "" ["label_postfix"]=> string(0) "" ["need_password"]=> string(1) "0" ["category_password"]=> string(0) "" ["list_all_model"]=> string(1) "0" ["CONFIG"]=> array(24) { ["direct_to_category_id"]=> int(0) ["target"]=> string(6) "_blank" ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["enable_show"]=> int(0) ["orderby"]=> string(9) "timestamp" ["orderby_desc"]=> int(0) ["list_title_length"]=> int(120) ["list_title_length_mobile"]=> int(40) ["list_title_length_dot"]=> string(1) "0" ["list_title_length_mobile_dot"]=> string(1) "0" ["list_pages_template"]=> string(0) "" ["list_pages_template_mobile"]=> string(20) "page_template_mobile" ["view_pages_template"]=> string(18) "base_page_template" ["navigation"]=> string(0) "" ["summary"]=> string(0) "" ["copyright"]=> string(0) "" ["linkurl"]=> string(0) "" ["need_login"]=> int(0) ["allow_ip"]=> array(5) { ["enabled"]=> string(1) "0" ["collectip"]=> array(0) { } ["beginip"]=> string(0) "" ["endip"]=> string(0) "" ["ruleoutip"]=> array(0) { } } ["fee"]=> array(2) { ["credit"]=> int(0) ["credit_type"]=> int(0) } ["administrator"]=> array(0) { } } ["parents"]=> array(2) { [0]=> int(895) [1]=> int(994) } ["enable_show"]=> int(0) ["post_year"]=> int(0) ["post_quarter"]=> int(0) ["post_month"]=> int(0) ["post_week"]=> int(0) ["allow_ip_enabled"]=> int(0) ["attachment_type"]=> int(0) ["authority"]=> array(0) { } ["authority_viewer"]=> array(0) { } ["m_url"]=> string(32) "http://yiyuan.php168.net/m/1100/" } ["source_name"]=> string(11) "[db:来源]" ["source_url"]=> string(0) "" }

鲍永慧/

科室

超声科

职称

副主任医师、副教授

联系电话

0735-2325083

电子邮件

2944053275@qq.com

简介

副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学、科研并重,具有住院医师规范化培训导师证,指导国家级课题1项,主持市级科研课题1项,校级科研及教改课题4项,公开发表论文10余篇。
副主任医师、副教授,硕士研究生。从事超声医学临床及教学工作近16年,技术全面,基础扎实,擅长各系统疾病超声诊断。不断加强专业理论及实践学习,先后到北华大学附属医院、北京安贞医院学习腹部、心脏超声。紧跟国内外最新研究进展,不断提升业务能力。坚持临床、教学... 更多内容